نوشته‌ها

فیلم های تحلیل زبان بدن و لباس بازیگران جشواره فیلم فجر94

فیلم های تحلیل رفتار های غیر کلامی  و لباس بازیگران جشواره فیلم فجر کار پژوهشی و تحقیقاتی با همکاری دوستان خوب در کاخ مردمی جشواره فیلم فجر با اجرای فرشاد سپاسی    فرش قرمز فیلم سیانور، به کارگردانی بهروز شعیبی حامد کمیلی / …

زبان بدن بازیگران جشواره فجر 94

بررسی زبان بدن و لباس بازیگران بر روی  فرش قرمز جشنواره فیلم فجر، بهرام رادان و... هر شب در طول برگزاری جشواره فجر در پردیس ملت کاخ مردمی جشواره به برسی رفتار زبان بدن  بازیگران بر روی فرش قرمز می پردازیم . فرش قرمز مرتبط با فیلم بارکد را مورد چ…