نوشته‌ها

مکالمه تلفنی موثر با زبان بدن

چگونه می توان یک مکالمه ی تلفنی رضایت بخش داشت؟ زبان بدن فقط به آنچه می بینید، محدود نمی شود، بلکه به آنچه می شنوید نیز مربوط می شود. رسایی صدا، سرعت، آهنگ، ریتم، زیر و بمی، قطع و فشار صدا همه درباره ی فردی که در آن سوی خط است، اطلاعاتی به شما می د…