دی ۳۰, ۱۳۹۵

تست شخصیت شناسی
 • زبان بدن من در محیط کار

  راز زبان بدن در محیط کار هنگام مواجه با جنس مخالف  بسیاری از مردم در محیط کار عاشق می شوند، اما از آن جای ...

  راز زبان بدن در محیط کار هنگام مواجه با جنس مخالف  بسیاری از مردم در محیط کار عاشق می شوند، اما از آن جایی که قرار است در محیط کار فقط به کار پرداخته شود، نه ابراز صمیمیت و دوستی، عشاق اغلب رابطه ی خو ...

  بیشتر بخوانید
 • الگوی نفرات ارزیاب در تست disc

  الگوی ارزیاب در تست دیسک اینگونه افراد ارزیاب را به ما معرفی می نماید  :   احساسات : تلاش برای خوب ب ...

  الگوی ارزیاب در تست دیسک اینگونه افراد ارزیاب را به ما معرفی می نماید  :   احساسات : تلاش برای خوب به نظر رسیدن هدف : «پیروزی» همراه با لیاقت و شایستگی ارزیابی دیگران بوسیله : توانایی راه‌اندازی ...

  بیشتر بخوانید