نوشته‌ها

آموزش اصول و فنون مذاکره به مدیران محترم بانک پارسیان تهران .

/
برگزاری دوره اصول و فنون مذاکره برای  مدیران و کارمندان محترم بانک پ…