نوشته‌ها

ثبت نام آخرین کارگاه آموزشی زبان بدن در سال 94 - دوره مقدماتی

موفقیت در مذاکره، ارتباط و فروش با بکارگیری تکنیکهای زبان بدن

زبان بدن در خبرنگاری

اخبار رسمی کارگاه کاربردی تحلیل زبان بدن در حرفه خبرنگاری برگزار می کند

نرم افزار کتاب صوتی نکات طلایی زبان بدن در کافه بازار منتشر شد .