نوشته‌ها

زبان بدن عشاق را از رفتارشان بشناسید ....

        //     زبان بدن عشاق را از رفتار شان می شود تشخیص داد واقعا عاشق شماست ؟ وقتی با کسی آشنا می شویم و تصمیم می گیریم با او نامزد و در نهایت ازدواج کنیم ، شاید گاهی شک و تردید سراغ مان…

زبان بدن آدم های خجالتی از روی زبان بدن

خجالتی بودن برخی ادم ها نه تنها خودشان را آزار می دهد بلکه افرادی که در اطرافهستند ، به عنوان همکار ، هم کلاسی یا خانواده نیز اذیت می شوند. افراد خجالتی آن جا که باید حرفی را بزنند ، نمی گویند و دقیقا جایی که باید یک کار را انجام ندهند ، نمی توانند…

زبان بدن افراد حین گل دادن – قسمت دوم

قسمت دوم این جدیدترین مقاله من در مورد گل دادن به دیگران  تحلیل  شخصیت افراد با گل دادن است که هر ماه در مجله زندگی ایدآل با موضوعات مختلف چاپ می شود . وقتی او به تو گل می دهد، درونش چه حسی را نسبت به تو تجربه میکند؟ این مطلب پاسخ این سئو…

زبان بدن افراد حین گل دادن - قسمت اول

این جدیدترین مقاله من در مورد گل دادن به دیگران  تحلیل  شخصیت افراد با گل دادن است که هر ماه در مجله زندگی ایدآل با موضوعات مختلف چاپ می شود . وقتی او به تو گل می دهد، درونش چه حسی را نسبت به تو تجربه میکند؟ این مطلب پاسخ این سئوال را به شم…
آموزش زبان بدن

مقاله زبان بدن روشنفکران در مجله زندگی ایدآل

از امروز همکاری با سرکار خانم چراغلو در مجله ایداآل شروع کردم . امیدوارم این همکاری به پیشرفت علم زبان بدن و مذاکره کمک کند .      …