نوشته‌ها

نه گفتن را یاد بگیریم

/
توانایی "نه" گفتن را یاد بگیرید یکی از جنبه‌های ابراز وجود، آم…