نوشته‌ها

مشکل معرفی ایده ها در استارتاپ ویکند ها چگونه قابل حل است ؟

مشکل معرفی ایده ها در استارتاپ ویکند ها چگونه قابل حل است ؟ چگونه یک ایده را به دیگران معرفی کنیم ؟ چگونه دیگران را متقاعد کنیم ؟ و هزاران سوال که شاید خیلی ها در زمینه کار افرینی از خود پرسیده اند قبل از شروع می خوام شما با استارتاپ ویکند اشنا شودی …