نوشته‌ها

یازدهمین دوره یک روزه چگونه با هر فردی ارتباط بگیریم !

زبان بدن در خبرنگاری

اخبار رسمی کارگاه کاربردی تحلیل زبان بدن در حرفه خبرنگاری برگزار می کند