نوشته‌ها

یازدهمین دوره یک روزه چگونه با هر فردی ارتباط بگیریم !

/
افراد باهوش در این دوره شرکت می کنند  تاکنون 4561 نفر در این دوره ها شرکت کرده ا…

اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدن یک سخنرانی خوب

/
اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدن یک سخنرانی خوب ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ …
اصول و فنون مذاکره

دوره آموزش اصول و فنون مذاکره

طبق آخرین تحقیقات به عمل آمده دانشگاه هاروارد  ، حدود 80 در صد از او…