نوشته‌ها

برگزاری کارگاه زبان بدن در سخنرانی ( دانشگاه شریف و امیر کبیر )

/
تجربه شرکت در کارگاه های آموزش سخنرانی رو چند سالی بود از دست داده بود…