نوشته‌ها

برگزاری کارگاه زبان بدن در سخنرانی ( دانشگاه شریف و امیر کبیر )

/
تجربه شرکت در کارگاه های آموزش سخنرانی رو چند سالی بود از دست داده بود…

دوره آموزش سخنرانی دانشگاه شریف و امیرکبیر

/
مراحل برگزاری مسابقه تریبون : مسابقه دارای سه بخش مقدماتی، نیمه نه…

زبان بدن در تدریس

/
نوشته شده توسط   محمد حافظی نژاد پویا ودایع نویسنده ی کتاب مهندسی زب…