نوشته‌ها

دوره آموزش سخنرانی دانشگاه شریف و امیرکبیر

/
مراحل برگزاری مسابقه تریبون : مسابقه دارای سه بخش مقدماتی، نیمه نه…

زبان بدن در تدریس

/
نوشته شده توسط   محمد حافظی نژاد پویا ودایع نویسنده ی کتاب مهندسی زب…