نوشته‌ها

زبان بدن نوید محمدزاده - اختصاصی مجله ایدال

/
این مقاله اختصاصی مجله زندگی ایدال و به درخواست مجله  درباره زب…

آموزش زبان بدن - قسمت ششم

/
چرا خواندن زبان بدن کودکان راحت تر است؟ خواندن زبان بدن افراد…
آموزش زبان بدن - زبان بدن

آموزش زبان بدن – قسمت پنجم

/
سه قانون برای درک دقیق زبان بدن در هر موقعیتی، آنچه که می بین…
آموزش زبان بدن -4 -7

آموزش زبان بدن – قسمت چهارم

/
در این بخش به دنبال پاسخ این سوالات هستیم: منشا حرکات زبان بدن …

زبان بدن در صورت

/
زبان بدن در  صورت وقتي نوبت به احساسات مي‌رسد، صورت ما تابلوي نقاشي ذ…

اشاره های دست - علامت پیروزی

/
    v   به عنوان علامت پیروزی اشاره های دست - علامت پیروزی …

فیلم آموزشی زبان بدن در وب یاد

/
دراین فیلم های آموزشی دوره مقدماتی می‌آموزید آیا تا به حال در موقعیتی بودید که واقعا نمی توا…