پویا ودایع 


مدرس و کارشناس زبان بدن
مدرس تایید  و تحسین شده توسط آلن پیز ( مرد زبان بدن دنیا )
مدرس دوره های MBA & DBA موسسه آموزش عالی ماهان 
مربی خصوصی هنرمندان و بازیگران ایران
کارشناس مهمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 

نویسنده ۵ کتاب زبان بومی کشور ایران
مترجم ۳ کتاب تخصصی زبان بدن 

پویا ودایع درباره پویا ودایع photo 2017 02 22 12 48 30

مدارکی که کسب کردم

کتاب های تالیف یا ترجمه شده

مهندسی زبان بدن- کتاب زبان بدن

سابقه شغلی من

رویا طرح داخلی

 مدیر منابع انسانی از آبانماه سال ۱۳۹۵ 


چای شهرزاد

مدیر آموزش و توسعه  ۱۳۹۴-۱۳۹۵


هلدینگ شاهسوند

مدیر آموزش وروابط عمومی شعبه تهران ۱۳۹۳-۱۳۹۲


هلدینگ نامی نام

سرپرست روابط عمومی ۱۳۹۲-۱۳۸۸


نگین پارس

مدیرفنی ۱۳۸۴-۱۳۸۸


چیپ الکترونیک

فروشنده ۱۳۸۰-۱۳۸۴


آموزش هایی که بیشترین زمان را برای آنها می گذارم 

زبان بدن
مذاکره
منابع انسانی

مجموعه های که از آموزش های ما بهره بردند