بهمن ۰۳, ۱۳۹۵

زبان بدن

محبوب شدن آسان است

محبوب شدن آسان است
راه‌های محبوب واقع شدن هرگاه پایتان را از در خانه بیرون بگذارید و با توده عظیمی از الماس بر روی زمین روبرو گردید، کم‌کم برایتان عادی شده و دیگر آنها را به چشم سنگ‌های ارز...
بیشتر بخوانید