آموزش سخنرانی قسمت هفتم

/
کمترین جزئیات را در اسلایدتان وارد کنید. آنطور که ما متوجه شده…

آموزش سخنرانی قسمت ششم

/
سخنرانی خود را روی کاغذ های یاداشت بنویسید بنابراین شما باید …

نماد خطر زیستی

/
نماد خطر زیستی نماد خطر زیستی ابتدا سال 1996 میلادی توسط شرکت شی…

آموزش سخنرانی قسمت پنجم

/
آموزش سخنرانی قسمت پنجم     از پاورپوینت به عنوان یک…

آموزش سخنرانی قسمت چهارم

/
آموزش سخنرانی قسمت چهارم  مکان سخنرانی و نحوه ی رفتن به آنجا را را شناس…

آموزش سخنرانی قسمت سوم

/
قسمت سوم آموزش سخنرانی در جمع  ارتباط، کاریست که شنونده انجام می دهد …

آموزش سخنرانی قسمت دوم

/
قسمت دوم آموزش سخنرانی در جمع  خود را برای شرایط ابتدایی سخنرا…

آموزش زبان بدن قسمت چهارده

/
در قسمت قبلی آموزش زبان بدن چهار عدد از دست دادن های بد در فرهنگ …

آموزش زبان بدن قسمت سیزده

/
آموزش زبان بدن- قسمت سیزدهم هشت سبک از بدترین شیوه های دست دادن…

آموزش سخنرانی قسمت اول

/
چرا ارائه سخنرانی خوب مهم است؟ خیلی ساده به خاطر اینکه تنها عملی…

آموزش زبان بدن قسمت دوازده

/
مفاهیم دست دادن در زبان بدن  دو دستی دست دادن یکی از مفاهیم و تح…

آموزش زبان بدن (رفتار غیر کلامی) قسمت یازده

/
آموزش زبان بدن قسمت یازده خلع سلاح کردن فرد سلطه جو کف دست رو…