سمینار شناخت دروغگو با زبان بدن در مدرسه کسب و کار ماهان برای اولین بار در ایران

لینک بعضی از فعالیت های این چند ماه - مدرس مذاکره و زبان بدن

زبان بدن آدم های خجالتی از روی زبان بدن

زبان بدن افراد حین گل دادن - قسمت اول

معنی دست دادن ها در دیدار آنجلینا جولی با ملکه الیزابت در کاخ باکینگهام