امروز در کنار دوستان خوبم مهندس سلیم خلیلی و مهندس قره گوزلو در کلاس زبان بدن

/
آیا دوست دارید رفتار و عواطف پنهانی افراد را بدانید قبل از آن که…

بازارچه رحمت برای همه

/
بازارچه‌ی «رحمت برای همه» در مدرسه‌ی توانبخشی توانخواهان – بهمن ۱۳۹۲ …