ویدئوی های آموزشی

فیلم رایگان از پویا ودایع در مورد زبان بدن در مذاکره برای دیدن کامل فیلم ها به سایت وب یاد مراجعه نمایید .


بخشی از مراسم اتحادیه موبایل مشهد مقدس سخنرانی یک ساعته در مورد اصول اولیه فروش با زبان بدن و مذاکره / سال ۹۳


این ویدیو معرفی و مقدمه دوره اینترنتی و ویدیویی مهندس پویا ودایع است. برای مشاهده کل این دوره به webyad.com مراجعه بفرمایید.

کتاب اصول و فنون مذاکره